Over pacta personeel

"Het woord Pacta komt van de latijnse uitdrukking pacta sunt servanda een begrip uit de romeinse (privaat) rechtelijke wereld."

Als men een eenmaal gesloten verbintenis niet nakwam of gedeeltelijk verwaarloosde was en is men schuldig naar het geldende recht. In ons dagelijks gebruik betekend het zoveel als afspraak is afspraak. Daar spreekt vertrouwen uit, doen wat je hebt afgesproken, nakomen wat je hebt beloofd en waar maken wat je dacht te kunnen.

⇒ Onze kijk op een goede dienstverlening lees je bij Missie & Visie.